Chương trình ngoại kiểm giang mai

Hãng sản xuất: Bio-Rad Laboratories
Xuất xứ: USA
Đặc tính sản phẩm:
Mẫu dạng dung dịch, được sản xuất từ các thành phần của người
Dùng cho các xét nghiệm kháng thể treponemal và non-treponemal
Chương trình kéo dài 12 tháng, phân tích và báo cáo kết quả hàng tháng trên hệ thống EQAS Online.
Có cả báo cáo định tính và định lượng.
Có chứng chỉ ISO 17043

Mã: 17 Danh mục: ,